TIDREDOVISNINGSSYSTEM

Byggt för att väldigt enkelt, via smartphone, registrera lönehändelser (timtid, reseersättningar med flera)  så att det kan sammanställas och på kontoret transformeras till ett underlag för lönekontoret. Arbetsledare kan se alla som redovisat tid ned på personnivå på det projekt han är ansvarig för. Arbetsledaren godkänner varje arbetstagares månadssammanställning och skicka vidare till nästa nivå.  Systemet är plattformsoberoende och fungerar i smartphone, tablet samt PC. All rapporterad tid i systemet lagras och sammanställs för individ och projekt och kan hämtas och sorteras både på individ och på projekt.

BOKNINGSSYSTEM

Framtaget för båtklubbar. Baserat på ett medlemsregistret loggar medlem in och gör olika bokningar. Systemet är moduluppbyggt kan hantera bokning av sjösättningstider och upptagningstider, vaktgång, arbetspass, aktiviteter (resor, kurser, fester etc) samt boka föreningens lokaler. För föreningsfunktionärer finns funktioner för att skapa och underhålla olika register (båtregister, bryggplatsregister, varvsplatsregister, nyckelregister. Allt bygger på en relationsdatabas, vilket gör det enkelt att kombinera datat i olika register och utskrifter.

Kontakta oss

Selg IM AB Gulkremlagatan 61 749 45 Enköping
072-2399803

Våra verksamheter

Systemutveckling

Agil systemutveckling och systemlösningar för informationsbehandling

Medieteknik

Tekniken bakom medierna och att omvandla information så att det passar det mänskliga sinnet

Information Management & Support

Informationshantering och stöd till effektiv informationsbehandling

Webbsidor

Skapa och driva

Projektledning

Stöd eller hela projektuppdrag

Utbildning

Teknik eller användare