Bokningssystem Admin

När någon av klubbens funktionärer loggar in använder man Admin-funktionerna. I admin funktionen skapar man olika bokningsbara tider/resurser, administrerar medlemsdatabasen samt hanterar olika register. Vidare kan man göra utskrifter, följa upp transaktioner i loggen. Informationen i databasen kan också exporteras till RF och SBU enligt fastställda format.

Olika informationer i databasen sammanställs till olika register som är åtkomliga för medlemmarna efter inloggning, exempelvis båtplatsregister, varvsplatsregister, båtregister, nyckelregister. Genom att systemet bygger på en relationsdatabas kombineras ex vis uppgifter om telefonnummer med uppgifter om innehav av båtplats så att båtplatsregistret kan visa vem som har en viss båtplats och vilket telefonnummer denne har.

Föreningsmedlemmen svarar själv för aktualiteten i vissa uppgifter ex vis adress, telefonnummer, båt. Andra uppgifter, ex vis båtplats hanteras av båtplatsansvariga.