Testa Bokningssystem

Följ med på en kort visning av hur det ser ut för en medlem som loggar in för att dels kontrollera ”mina uppgifter”, och dels titta på de olika bokningsmodulerna.

Bokningssystemet byggdes först för att möta behovet av att boka sjösättningar och upptagningar via en internetbaserad lösning. Syftet var enkelt, kunden ville ersätta manuell bokning på kansliet en kväll i veckan under säsong, med en lösning där medlemmen kan boka varsomhelst ifrån och på tider som passar medlemmen. Ganska omgående byggdes en medlemshanteringsfunktion och medlemsregister in. Idag finns ett antal bokningsmoduler som alla jobbar mot samma databas. Den internetbaserade hanteringen av databasen möjliggör för ett flertal funktionärer att arbete med sina olika delar i databasen.

Produkten finns idag som en integrerad del i föreningens hemsida. Alla bokning sker lösenordsskyddat. Medlem kan boka sjösättning och upptagningstid, vaktpass, arbetspass, aktiviteter och lokaler. Samtliga bokningar kan tas ut på olika listor dagsvis eller som sammanställningar för året.

För att titta på hur det ser ut när en administratör loggar in går du till den här sidan Admin