Via mobiltelefon

Följ med på en kort visning av hur det ser ut för en användare som använder en mobiltelefon för att rapportera tid med.

Rapporteringssystemet byggdes för en kund i byggbranschen och med drygt 50 anställda. Syftet var enkelt, kunden ville ersätta handskrivna månadsrapporter avseende samtliga lönehändelser, från personalen på byggena till lönekontoret. Kraven var enkelhet, mobiltelefonanpassat men även optimerat för användning i PC på kontoret.

Produkten finns idag på en egen webbadress, men kan integreras i företagets hemsida. Alla inrapportering sker lösenordsskyddat. Personalen rapporterar i en telefon, surfplatta eller på PC och gör det löpande eller i klump för vecka, månad. Rapportering sker på valfritt antal projekt (byggprojekt) som läggs till eller tas bort efterhand. En komplett rapport lämnas in med ett godkännande av den som rapporterar. Inlämnade rapporter kan attesteras och gå vidare för lönehantering. Rapporterade värden syns ackumulerade dels per person, dels per projekt för hela projektets livslängd.

För att titta på hur det ser ut när en administratör loggar in går du till den här sidan Kontor & Lön